KACO(善尔固)水泵密封件:极小的摩擦,极高的可靠性

KACO(嘉科)商用车冷却泵机械密封件:适合各种用途

TS 16卡车泵标准机械密封件

商用车AXIA®冷却密封件是专为乘用车提供的稳健、耐久、低摩擦和高质量密封产品。我们拥有高度自动化生产设施,使得我们能够向客户提供一贯高质量的极具性价比的批量产品。客户有多种机械密封件可供选择,选择正确的密封系统满足具体用途要求和挑战。

联系我们

Phone: +49 (0) 7266 / 9130 - 0

Ihre Angaben

KACO(善尔固)全球

Standort 1Standort 2Standort 3Standort 4Standort 5Standort 6Standort 7Standort 8Standort 9Standort 10Standort 11Standort 12