KACO(善尔固)水泵密封:极小的摩擦,极高的可靠性

双倍性能:创新型AXIA® PTFE唇形密封件

AXIA唇形密封件

AXIA® PTFE是KACO(嘉科)获得专利的密封系统。此密封系统采用极度稳健、安全的耐久设计,拥有两个PTFE密唇形密封件以及一个特殊处理的钢套管。此创新型水泵用密封系统拥有极佳的耐热和耐化学性能。此外,此密封系统还能够降低摩擦损失,从而降低二氧化碳排放量。此密封系统还具有极高的性价比。

联系我们

Phone: +49 (0) 7266 / 9130 - 0

Ihre Angaben

KACO(善尔固)全球

Standort 1Standort 2Standort 3Standort 4Standort 5Standort 6Standort 7Standort 8Standort 9Standort 10Standort 11Standort 12